Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w OpoluPolitechnika Opolska
Wydział Budownictwa i Architektury

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

ENVIRONMENTAL CHALLENGES IN CIVIL ENGINEERING (ECCE 2020)Formularz rejestracyjny Uczestnika / WystawcyImię
Nazwisko
Tytuł naukowy, zawodowy


Miejsce pracy

Affiliation (University, Faculty)
Ulica
Miasto
Kod pocztowy
Adres e-mail
Numer telefonu

Adres korespondencyjny jest taki sam jak adres miejsca pracy


Adres korespondencyjny

Ulica
Miasto
Kod pocztowy
Adres e-mail
Numer telefonu


Zgłaszany referat

Autor (Autorzy)
Tytuł referatu
Streszczenie referatu (plik doc/docx)


Wybierz formy uczestnictwa

udział w konferencji
wystąpienie promocyjne (wystawa)
rezerwacja noclegów

Oświadczenia

Zgłaszający oświadcza, że nie będzie dochodził zwrotu kosztów uczestnictwa w przypadku nie przybycia na konferencję lub skrócenia pobytu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji i przejazdów.
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO), wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych niezbędnych do organizacji Konferencji ECCE 2020 zawarto w Klauzuli informacyjnej.
Upoważniamy Organizatorów do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Nazwa firmy / Imię i nazwisko
Nr NIP
Miasto
Ulica
Kod pocztowy

Dodatkowe informacje

© 2019 Opole University of Technology :: Faculty of Civil Engineering and Architecture :: Piotr Nowacki
[ Opole University of Technology - Cookies Policy ]Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy zgodę na publikację wybranych artykułów nadesłanych na konferencję ECCE 2020 jako monografii wydanej przez Wydawnictwo Springer (www.springer.com).

Format artykułu musi być zgodny z formatem wymaganym przez Wydawnictwo Springer.
Wszystkie artykuły zostaną sprawdzone przez Wydawnictwo Springera, w celu wyeliminowania plagiatu.

Pełne wersje artykułów powinny mieć średnio od 10 do 16 stron, natomiast krótkie artykuły od 4 do 10 stron. Żaden artykuł nie powinien zawierać mniej niż 4 strony i więcej niż 16 stron. Podczas procesu recenzji, zostaną wybrane pełne lub krótkie artykuły zgodnie z ich treścią naukową.

Każdy artykuł będzie recenzowany przez co najmniej dwóch członków Komitetu Naukowego i zaakceptowany na podstawie jego oryginalności, znaczenia naukowego i przejrzystości.

Prosimy zapoznać się z zasadami przygotowania artykułu (załączony plik).Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w OpoluPolitechnika Opolska
Wydział Budownictwa i Architektury

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

ENVIRONMENTAL CHALLENGES IN CIVIL ENGINEERING (ECCE 2020)

Opole
20-22 kwietnia 2020 r.


HONOROWY PATRONAT

Przewodniczący PZITB
Ryszard TRYKOSKO
JM Rektor Politechniki Opolskiej
Marcin LORENC
Marszałek Województwa Opolskiego
Andrzej BUŁA
Prezes WFOŚiGW w Opolu
Maciej STEFAŃSKI

ORGANIZATORZY

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu
 • Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
 • Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • przy współudziale Komisji Inżynierii Budowlanej Oddział PAN w KatowicachMIEJSCE OBRAD

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
POLITECHNIKA OPOLSKA
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
http://www.wbia.po.edu.pl
http://www.ecce2020.po.edu.pl

HOTEL MERCURE OPOLE
ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole

TERMIN KONFERENCJI

Opole, 20-22 kwietnia 2020 r.W programie Konferencji przewidziano wyjazdy techniczne na ważne budowy w regionie.
Konferencja jest formą doskonalenia zawodowego.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Konferencji.

TEMATYKA KONFERENCJI

Prace naukowe i przeglądowe z zakresu architektury, inżynierii lądowej oraz inżynierii środowiska obejmujące następujące zagadnienia:

 • projektowanie obiektów budowlanych, w tym rekonstrukcja i odnowa obiektów zabytkowych, trwałość i ochrona budynków i budowli, środowiskowe aspekty budownictwa zrównoważonego;
 • inżynieria materiałów budowlanych, zagospodarowanie odpadów w budownictwie, niekonwencjonalne źródła energii, energochłonność w budownictwie;
 • innowacyjne technologie budowy i eksploatacji obiektów budowlanych w budownictwie przemysłowym, hydrotechnicznym, infrastrukturze komunalnej i transportowej;
 • architektura, urbanistyka i planowanie przestrzenne w kontekście idei zrównoważonego rozwoju;
 • BIM w budownictwie, zagadnienia prawno-organizacyjne przygotowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych z zachowaniem zasad ochrony środowiska.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Konferencji pracowników naukowych, projektantów, wykonawców, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz firmy promujące nowoczesne technologie i produkty w dziedzinie budownictwa. Osoby lub firmy zainteresowane prezentacją własnej oferty lub zamieszczeniem reklamy w czasie Konferencji lub w monografii proszone są o bezpośredni kontakt z Komitetem Organizacyjnym.

Inne formy udziału:

 • prezentacje i postery w ramach Konferencji,
 • prezentacje firm oferujących produkty dla budownictwa,
 • stoiska reklamowe firm.


50 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej (zdjęcie: S. Dubiel)KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący

 • dr inż. Wiesław BARAN (Politechnika Opolska / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu)

Członkowie

 • dr hab. inż. Adam RAK, prof. PO (Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa)
 • dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO (Oddział PAN w Katowicach, Komisja Inżynierii Budowlanej)
 • dr inż. Dominika PILARSKA (Politechnika Opolska, Polska)
 • dr inż. Jan CENTKOWSKI (Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu)
 • inż. Jan BRONIEWICZ (Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa)

Sekretariat

 • mgr inż. Krzysztof IREK (Politechnika Opolska, Polska)

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Adam RAK, prof. PO (Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa)

Członkowie

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty, Politechnika Opolska (Polska)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał, Politechnika Opolska (Polska)
 • dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO, Politechnika Opolska (Polska)
 • dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO, Politechnika Opolska (Polska)
 • dr inż. arch. Monika Adamska, Politechnika Opolska (Polska)
 • dr hab. Inż. Dariusz Bajno, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (Polska)
 • dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan, prof. PO, Politechnika Opolska (Polska)
 • prof. Giovanni Bosco, University of L'Aquila (Włochy)
 • prof. ing. Ján Bujňák, CSc., Žilinská Univerzita v Žilinie (Słowacja)
 • prof. Andrea Capodaglio, University of Pavia (Włochy)
 • prof. Oksana Fomenko DSc., Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture (Ukraina)
 • dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, Politechnika Śląska (Polska)
 • prof. Sandra Gelbrich, Technische Universität Chemnitz (Niemcy)
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Politechnika Śląska (Polska)
 • prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk, Politechnika Opolska (Polska)
 • prof. dr hab. inż. Bożena Hoła, Politechnika Wrocławska (Polska)
 • dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚl, Politechnika Śląska (Polska)
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, Politechnika Krakowska (Polska)
 • prof. ing. Zbyněk Keršner, CSc., Vysoké učení technické v Brně (Czechy)
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Politechnika Warszawska (Polska)
 • prof. ing. Stanislav Kmet’, CSc., Technická Univerzita v Košiciach (Słowacja)
 • doc. ing. Peter Koteš, Ph.D., Žilinská Univerzita v Žilinie (Słowacja)
 • prof. ing. Darja Kubeckova, Ph.D., Technical University of Ostrava (Czechy)
 • prof. Oren Lavan, Israel Institute of Technology Technicon City (Izrael)
 • prof. nzw. dr hab. inż. arch. Svitlana Linda, Lviv Polytechnic National University (Ukraina)
 • dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz, Politechnika Częstochowska (Polska)
 • prof. Vincenzo Naddeo, University of Salerno (Włochy)
 • prof. Miguel José Oliveira, University of Algarve (Portugalia)
 • prof. Andrea Segalini, University of Parma (Włochy)
 • prof. Halil Sezen, Ohio State University (USA)
 • prof. Oleksandr Witaliyewich Szymanowskij, V. Shimanovsky Ukrainian Institute of Steel Construction (Ukraina)
 • prof. Elisa da Silva, University of Algarve (Portugalia)
 • doc. ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., Technical University of Ostrava (Chechy)
 • dr Pranshoo Solanki, College of Applied Science and Technology, Illinois (USA)
 • prof. dr hab. Edward Syty, Politechnika Opolska (Polska)
 • prof. nzw. dr inż. arch. Luca Trabattoni, University of Pavia (Włochy)
 • prof. Jan Vaslestad, Norwegian University of Life Sciences (Norwegia)
 • Ph.D. Amer Wadi, ViaCon International AB Stockholm (Szwecja)
 • dr hab. inż. Robert Wójcik prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Polska)

Sekretarz naukowy

 • dr inż. Dominika PILARSKA (Politechnika Opolska, Polska)
 • dr Volodymyr BOYCHUK (Politechnika Opolska, Polska)

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa i Architektury
z dopiskiem: Konferencja PZITB - 2020
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
Tel.+48 77 449 8544
email: konferencjapzitb2020@po.edu.pl
email: katkbi@po.edu.pl
www: http://www.ecce2020.po.edu.pl

TERMINY ORGANIZACYJNE

OBRADY: 20 - 22 KWIETNIA 2020 R.
(PONIEDZIAŁEK - WTOREK - ŚRODA)


07.01.2020
zgłoszenie tytułu artykułu wraz ze streszczeniem
14.01.2020
informacja o przyjęciu artykułu
03.02.2020
przesłanie pełnego tekstu artykułu
17.02.2020
przesłanie do autorów recenzji artykułów
02.03.2020
przesłanie poprawionych artykułów po recenzji oraz wniesienie opłaty konferencyjnej
06.04.2020
ostateczne zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji.

WYTYCZNE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW KONFERENCYJNYCH

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

 • Streszczenie w języku angielskim (czcionka 12, interlinia 1,5) - objętość nie powinna przekraczać 2 strony
 • Tekst pełnego artykułu w języku angielskim (czcionka 12, interlinia 1,5) - min 12, max 16 stron formatu A4.
 • Szczegółowe wytyczne podane zostaną na stronie www: https://ecce2020.po.edu.pl

Koszt uczestnictwa w Konferencji obejmuje publikację jednego artykułu.

Wybrane artykuły, po pozytywnej recenzji, będą publikowane jako rozdziały w recenzowanych monografiach tematycznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (Wydawnictwo – Politechnika Opolska). Zgodnie z Komunikatem MNiSzW z dnia 18.010.2019r., monografie takie otrzymują 80 pkt (poz. 298). Biorąc powyższe po uwagę oraz zasady ustalone w Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, (§ 12 ust. 4 pkt 20), całkowita wartość punktowa rozdziału w monografii wynosi 20 pkt za rozdział. Monografia będzie wydane w języku angielskim, nie później niż w dniu rozpoczęcia Konferencji.

ECCE2020 Example chapter
Extended abstract template - ECCE2020


800-lecie Opola – Wieża Piastowska (zdj. W. Baran)

Śródmieście, Opole (zdj. Z. Zembaty)

Śródmieście, Opole (zdj. W. Baran)


KOSZT UCZESTNICTWA

Opłata konferencyjna wynosi 950 zł netto (+23% VAT) od uczestnika.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewnia się: jedną publikację w czasopiśmie naukowo-technicznym, materiały konferencyjne, 1 nocleg w pokoju dwuosobowym ze śniadaniami, obiady, kolacje oraz poczęstunek w czasie przerw.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów.

 • Dodatkowa opłata za nocleg w pokoju jednoosobowym wynosi 120 zł netto (+23% VAT) za 1 nocleg.
 • Opłata konferencyjna bez noclegów wynosi 800 zł netto (+23% VAT).
 • Osoby, które planują skorzystać z dodatkowego noclegu 19/20.04.2020, w pokoju dwuosobowym, ponoszą dodatkową opłatę w wysokości 150 zł netto (+23% VAT).
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie do dwóch tygodni przed jej rozpoczęciem, koszty uczestnictwa mogą być zwrócone w wysokości do 50% wniesionej wpłaty. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie krótszym niż dwa tygodnie – koszty uczestnictwa nie będą zwracane.

W przypadku zgłoszenia dwóch referatów, dodatkowa opłata za drugi referat wynosi 450 zł netto (+23% VAT).


KONTO BANKOWE

Opłata rejestracyjna powinna zostać zapłacona na:

Santander Bank Polska S.A. O/Opole
Numer konta: 13 1090 2138 0000 0001 2136 6833

z dopiskiem: Konferencja PZITB - 2020 (name of participant(s))

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Opolu
NIP: 754-00-21-481


INFORMACJE DLA PORDÓŻNYCH

Informacje dla podróżnych można znaleźć na stronie: https://dwm.po.opole.pl/index.php/en/our-university/location/city-of-opole/your-way-to-opole. Informacje o połączeniu między głównymi portami międzynarodowymi (Wrocław, Katowice, Kraków, Warszawa) a Opolem, można znaleźć pod adresem: http://aerobus.pl/english-version
© 2019 Opole University of Technology :: Faculty of Civil Engineering and Architecture :: Piotr Nowacki
[ Opole University of Technology - Cookies Policy ]